پاکورا ی سبزیجات با مایکروویو در اصل پاکورا ها با برش های نرم سیب زمینی، پیاز، اسفناج و گشنیز پر می شوند. دانه های کامل گشنیز تفت داده شده و تکه های فلفل قرمز مقدار مناسب گرما را اضافه می کنند. آماده کردن آنها فقط 35 دقیقه طول می کشد.

ادامه مطلب