کدام ظرف های غذایی برای مایکروویو بی خطر هستند؟ با مطالعه ی این پست درمی یابید که کدام مواد برای مایکروویو مناسب هستند و از کدام یک باید اجتناب کنید. برخی از مواد در مایکروویو خوب هستند و برخی از آنها خوب نیستند.

ادامه مطلب