آیا غذا در آون توستر سرطان زا است؟ غذا در مایکروویو سرطان زا است: واقعیت: عملکرد آون توستر شامل استفاده از تابش فرکانس رادیویی (RF) است و مهمتر از همه، پرتوهای گاما یا اشعه ایکس که برای سلامتی انسان مضر است تولید نمی کند.

ادامه مطلب