برند های مطرح

جدیدترین محصولات

  رفت و آمد با دی جی مایکرو

دی جی مایکرو در راستای خدمت رسانی به مشتریان عزیز، تصمیم به ارسال اتومبیل های ویژه خود برای فراهم آمدن شرایط مناسب جهت بازدید مشتریان عزیز از شعبات، (به صورت رایگان) کرده است.

بدین ترتیب در صورت تصمیم به خرید حضوری از فروشگاه دی جی مایکرو، با ما تماس گرفته تا هماهنگی های لازم جهت ارسال اتومبیل انجام شود.

  ارسال رایگان به سراسر ایران

اﻣﺮوزه در تمامی شهرها و کلانشهرها ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎى ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ تردد را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. دی جی مایکرو ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﺎدرى مجرب، خرید شما را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن، در سریع ترین زﻣﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى بهداشتی، درب ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ می دهد.

همچنین قبل از ارسال تمامی محصولات، به صورت تلفنی زمان ارسال با شما هماهنگ خواهد شد.

پرفروش ترین محصولات